سری پنجره و درب نرمال w45

اين سری از پنجره و درب های نرمال w45 طوری طراحی شده است که هر نوع بازشويی را می توان درآن تعبيه کرد و با توجه به

جزئيات کانال مقطع يورو 1 ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی (يراق آلات) سازگار است. به طور معمول در اقليم گرم و خشک به

راحتی قابل استفاده است. به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز،

سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم های پنجره و درب نرمال W45، 45 ميليمتر و ضخامت آن 1.4 ميليمتر است که اين سری

بسيار اقتصادی می باشد. به دليل طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده

شيشه و پروفيل های گونيا و….. يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای

مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.