• توضیحات :

  سيستم نمای کرتين وال کلاسيک نيمه فيس کپ F50

  منطق اين سيستم شبيه به سيستم کلاسيک فيس کپ F50 است، با اين تفاوت که در اين سيستم در نمای خارجی بنا فقط يکی از درپوش های افقی و يا عمودی قابل استفاده است. در درزهايی که درپوش ندارند، بنا به درخواست می توان از لاستيک و يا چسب سيليکونی استفاده کرد. با انتخاب درپوش های مختلف در اشکال صاف، گرد و بيضی می توان حال و هوای ديگری به نمای ساختمان بخشيد. همچنين با انتخاب های موجود در سيستم حامل می توان صرفه اقتصادی ايجاد کرد.

 • کارفرما :

  ساترکو

 • متراژ

  محتوای لیست اینجا میرود

 • متریال امین شده :