سری درب های نرمال D55
اين سری از درب ها نرمال قابليت تعبيه هر نوع بازشويی را دارد و با توجه به جزئيات کانال استاندارد اروپا

، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی (يراق آلات) سازگار است و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و

رنگ های آنادايز را دارد. به لحاظ زيبايی، زمانی که از بيرون و داخل ديده می شود چهارچوب و لنگه بازشو

در يک سطح هستند.