سيستم نمای کرتين وال تقويت شده CT68

از اين سيستم معمولاً در نماهای فضاهای بزرگ و وسيع و با ارتفاع زياد مانند مغازه ها، ويترين ها، شوروم ها و… استفاده می شود.

ويژگی های اين سيستم شبيه به سيستم فيس کپ – نيمه فيس کپ و سيليکونی و فريم لس است. علاوه بر اين به دليل اينکه

آلومينيوم مصرفی بسيار کم است، از نظر اقتصادی بسيار مقرون به صرفه است.