• توضیحات

  سيستم نمای کرتين وال  نيمه فيس کپ يو چنل f50

  منطق اين سيستم شبيه به سيستم کلاسيک فيس کپ F50 است، با اين تفاوت که در اين سيستم در نمای خارجی بنا فقط يکی از درپوش های افقی و يا عمودی قابل استفاده است. در درزهايی که درپوش ندارند، بنا به درخواست می توان از لاستيک و يا چسب سيليکونی استفاده کرد. با انتخاب درپوش های مختلف در اشکال صاف، گرد و بيضی می توان حال و هوای ديگری به نمای ساختمان بخشيد.

 • کارفرما :

  ساترکو

 • متراژ :

  محتوای لیست اینجا میرود

 • متریال تامین شده :