اين سری از پنجره و درب ها ترمال بريک توسط مانع حرارتی 14.8 ميليمتری پلی آميد، عايق شده است و هر نوع بازشويی را

می توان در اين سری تعبيه کرد و با توجه به جزئيات کانال مقطع يورو 1 ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی  ( يراق آلات) سازگار است.

به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز، سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم

های پنجره و درب ترمال بريک W45، 45 ميليمتر و ضخامت آن 1.6 ميليمتر است که اين سری بسيار اقتصادی می باشد. به دليل

طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده شيشه و پروفيل های گونيا و…..

يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه

است.