فکس 02188695231
شماره تماس 02188697070
پست الکترونیکی info@saterco.com
حسابداری info@saterco.com
مدیریت managment@saterco.com
واحد فروش baghestani@saterco.com

sanaee@saterco.com

lamei@saterco.com

آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار پاکنژاد، بهاران 1، پلاک 7، واحد 2