فکس  :  88695231 – 021                                                  شماره تماس:  88697070 – 021

وب سایت : www.saterco.com                                          پست الکترونیکی :  info@saterco.com

حسابداری :   info@saterco.com                                            مدیریت :   managment@saterco.com

واحد فروش :  baghestani@saterco.com  –   sanaee@saterco.com  –  lamei@saterco.com                             

آدرس:  تهران، شهرک غرب بلوار پاکنژاد بهاران 1 پلاک 7 واحد 2 

به ما ایمیل بفرستید