مرتب سازی بر اساس: جهت :
  • S45non insulated sliding series

    سری کشويی نرمال S45 اين سری در بازار به اسم ليفت اند اسلايد شناخته شده است که دارای ويژگی عايق قوی است و با همکاری ش...
  • S45 insulated sliding series

    سری کشويی ترمال بريک S45 ويژگی های اين سری با سری کشويی نرمال يکسان است، همچنين با استفاده از مانع حرارتی پلی آميد، ...
بالا