f50 condensate integrated façade

سيستم نمای کرتن وال فريم لس يو چنل F50

هنگامی که از بيرون به نما نگاه کنيم، پروفيل های آلومينيومی ديده نمی شوند و نمايی تمام شيشه ديده می شود. پروفيل های مخصوص اسپيسر شيشه 2جداره توسط چسب مخصوص به شيشه متصل می شود و از طريق پروفيل های رابط از بيرون به پروفيل های حامل ثابت می شود. در صورت نياز، هر کدام از پنل های شيشه ای، به صورتی که بازشو بودن ان از بيرون قابل ديدن نباشد، می تواند به صورت بازشو پنهان درآيد. اين سيستم به علت اينکه پروفيل پنل نياز ندارد، بسيار مقرون به صرفه و افتصادی است. پروفيل های سيستم حامل از طريق کانال های يو چنل موجود در داخل خود، آب حاصل از باران و تبخير را به بيرون از سيستم هدايت می کند. پروفيل های ترنزوم و موليون که ضخامت های آنها 2 ميليمتر و 1.7 ميليمتر است و ابعاد آنها از 35 ميليمتر تا 195 ميليمتر متغير است، باعث  ايجاد  طيف گسترده ای از سيستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتيکی شده است. از آنجايی که تمامی پروفيل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سيستم های مختلف قابل استفاده است، از اين جهت مزيت زيادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد