سری کشويی ترمال بريک S65

سری S65 هم به صورت ليفت اند اسلايد و هم به صورت کشويی ساده قابل اجرا است. اين سيستم هم از نظر معماری و هم از

نظر عملکردی برای هر نوع مکانی ايده آل است. قابليت اجرای لنگه بازشو 150 و 300 کيلوگرم و با اعمال مکانيزم اضافه تا 400

کيلوگرم و ارتفاع 3.3 متر  را دارد. سری S65 با استفاده از مانع حرارتی پلی آميد و EPDM و مکانيزم خاص عملکرد بالايی را ايجاد

می کند. پروفيل های دارای گواهی QUALNOD و   QUALCOAT هستند و قابليت اجرای تمامی رنگ های پودری رال و رنگ های

آنادايز را دارند. پروفيل های اين سری ظرفيت اجرای لنگه بازشو از 80 کيلوگرم تا 160 کيلوگرم را دارند.