سری کشويی نرمال S45

اين سری در بازار به اسم ليفت اند اسلايد شناخته شده است که دارای ويژگی عايق قوی است و با همکاری شرکت يراق آلات

ايتاليايی Giesse توسعه داده شده است. قابليت اجرای هر نوع لنگه بازشو را دارد و در صورت درخواست حالت کشويی نرمال

هم ميتواند باشد. اين سری هم از نظر عملکردی و هم از نظر معماری بسيار مناسب است. به دليل ويژگی های طراحی، عايق

حرارتی و صوتی بالا فراهم می کند. پروفيل های ليفت اند اسلايد و کشويی ساده ظرفيت اجرای لنگه بازشو از 80 کيلوگرم تا

160 کيلوگرم را دارند.