سری کشويی نرمال S40

سری کشويی S40، به دليل طراحی ظريف و زيبا در هتل ها، خانه های ويلايی، مجتمع های مسکونی، رستوران ها و کافه های

لوکس استفاده می شود. در اين سری قابليت اجرای هر نوع لنگه بازشويی وجود دارد. پروفيل های دارای گواهی QUALNOD و

QUALCOAT قابليت تمامی رنگ های پودری رال و رنگ های آنادايز را دارند. پروفيل های اين سری ظرفيت اجرای لنگه بازشو از

80 کيلوگرم تا 160 کيلوگرم را دارند.